Stare Civila

 • Divorţ pe cale administrativă

  Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria...

 • ELIBERAREA LIVRETELOR DE FAMILIE

    ACTELE NECESARE    Livretele de familie se elibereaza la cererea scrisa a reprezentantilor familiilor care au domiciliul in sectorul 5, in baza urmatoarelor acte, dupa caz:

 • ACTELE NECESARE IN VEDEREA SCHIMBARII NUMELUI DE FAMILIE SI/SAU AL PRENUMELUI

   cerere tip completata de solicitant, care trebuie sa se prezinte personal sau cu procura speciala, la sediul serviciului stare civila sector 5 si sa aiba domiciliul pe teritoriul sectorului 5 (care va rezulta din actul de identitate prezentat); monitorul Oficial in care a fost publicata schimbarea numelui de familie si/sau a prenumelui; certificate de stare civila originale si...

 • ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA PIERDUTE, SUSTRASE, DEGRADATE

  Certificatele de nastere sau de casatorie inregistrate de Serviciul Stare Civila Sector 5 (pierdute, sustrase , degradate) se elibereaza titularilor actelor, in baza unei cereri si a actului de identitate valabil, sau prin imputernicit cu procura speciala; Certificatele de deces inregistrate de Serviciul Stare Civila Sector 5 (pierdute, sustrase, degradate) se elibereaza membrilor familiei sau...