Evidenta populatiei

 • ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR

  Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care...

 • CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

  • CARTEA DE IDENTITATE: 7 LEI • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE: 1 LEU   TAXE • TAXĂ FURNIZARE DATE/PERSOANĂ: 1 LEU Se achita la C.E.C. in contul RO93TREZ70521330208XXX Se achita la C.E.C.: • TAXA DE TIMBRU FISCAL SAU TIMBRU FISCAL IN VALOARE DE 5 LEI  

 • ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

   DOCUMENTE NECESARE: • cererea pentru eliberarea actului de identitate; • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator...

 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

   DOCUMENTE NECESARE: • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal; • certificatul de naştere, original şi copie; • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal; • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi ...

 • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

   DOCUMENTE NECESARE: • cererea pentru eliberarea actului de identitate; • certificatul de naştere, original şi copie; • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate,...