Legislatie

  • Lege nr. 215/2001 privind administratia publica locala

       CAPITOLUL I   Dispoziţii generale    SECŢIUNEA 1   Regimul general al autonomiei locale    Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.    (2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele...