Asistenta sociala

 • PRESTATII SOCIALE

   Persoanele adulte cu handicap grav: • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri în cuantum de 202 lei; • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 91 lei ; • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 450 lei sau asistent personal; • gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui ...

 • Legislatie

  ACTE NORMATIVE în baza cărora se desfăşoară activitatea Serviciului Prestaţii Sociale şi Facilităţi pentru Persoane cu Handicap: • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata; • Hotararea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor...

 • ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ÎNCADRARE GRAD HANDICAP

  • DOSAR CU ŞINĂ; • ACT DE IDENTITATE - ORIGINAL ŞI COPIE; • COPIA ACTULUI DE IDENTITATE AL REPREZENTANTULUI LEGAL (PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV PUSE SUB INTERDICTIE, CERTIFICA HOTARÂREA JUDECATOREASCA ÎN COPIE) • ADEVERINŢĂ DE SALARIU – PENTRU SALARIAŢI – COPIE; • DECIZIE DE PENSIONARE ŞI ULTIMUL TALON DE PENSIE – PENTRU ...

 • DOCUMENTE MEDICALE NECESARE EVALUĂRII MEDICALE

  Conform criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad de handicap, prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice Nr.762/1.992/2007:  

 • ACTE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ

  • Dosar cu şina; • Act de identitate original şi copie; • Pentru pensionari invaliditate grad III, copie decizie de pensionare şi talon recent de pensie (copie); • Pentru cei fără venit, adeverinţă de la circa finaciară din care să reiasă că nu realizează venituri (copie); • Pentru salariaţi, adeverinţă de salariat (copie); • Referat cu starea...

 • Incadrarea într-o categorie de persoane cu handicap - ETAPE

  EVALUAREA Efectuează investigaţii în mediul familial în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana adultă ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională (tipizat – anchetă socială ) • asistent social : Identifică restricţiile de participare...

 • LEGISLATIE

  • ORDINUL Ministrului Muncii, Familiei, şi Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii Publice nr. 762 / 1992 / 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap   • LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor ...

 • PRESTATII SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

  * Indemnizatie lunara pentru minorii si adultii cu handicap grav si accentuat, indiferent de venituri * Bugetul complementar acordat minorilor si adultilor cu handicap grav, accentuat si mediu, indiferent de venituri * Gratuitate pe transportul urban (ratb si metrorex) si interurban (cfr sau auto) * Dreptul la un asistent personal pentru persoanele cu handicap grav * Indemnizatie de insotitor...

 • DREPTURI CUVENITE COPIILOR SI PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

  BENEFICIARI: Persoanele incadrate incadrare in grad de handicap si avand un certificat valabil, emis de catre Comisia de Evaluare Complexa. Cui trebuie sa va adresati ? Serviciului Drepturilor Acordate Persoanelor cu Handicap, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, Sector 5, Bucuresti (telefon: 021.314.43.18 / int.130, 172, 179, sau 198)