Mopede

  • ACTE NECESARE ELIBERARII UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE MOPEDE

    1. CEREREA SOLICITANTULUI; 2. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI PERSOANA FIZICA SAU CERTIFICATUL DE INMATRICULARE AL SOLICITANTULUI PERSOANA JURIDICA (in original si in copie); 3. CERTIFICATUL DE INREGISTRARE DETERIORAT SAU DOVADA PIERDERII/FURTULUI ACESTUIA; 4. DOVADA PLATII CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE; 5. CARTEA DE IDENTITATE A MOPEDULUI (in original si in copie).