Proiecte europene

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în perioada 2010 – 2013, se derulează proiectul strategic „Soluţii inovative şi oportunităţi pentru asigurarea accesului, participării şi succesului şcolar în învăţământul obligatoriu - SOS”. Parteneri în acest proiect sunt: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Primăria Sectorului 5, Expert Italia SRL.
 
            Obiectivul proiectului îl constituie facilitarea accesului la educaţie şi creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională iniţială a copiilor, tinerilor sau adulţilor, după caz.
 
            Scopul proiectului vizează prevenirea sau reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, promovarea şi dezvoltarea de programe educaţionale pentru creşterea motivaţiei de învăţare.
 
            Grup ţintă este reprezentat de:
- elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
- persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
- persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
- cadre didactice implicate în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie tip „A doua şansă” sau a altor programe de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii.
 
            Şcolile din Sectorul 5, selectate în Proiect sunt: Şcoala nr. 103, Şcoala nr. 125, Şcoala nr. 127 „Republica Peru”, Şcoala nr. 131, Şcoala nr. 135 „Ştefan cel Mare”, Şcoala nr. 136, Şcoala nr. 143, Şcoala nr. 148 „George Călinescu”, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, Grupul Şcolar Industrial „Dimitrie Gusti”.
 
             Rezultate aşteptate:
- creşterea participării şcolare a copiilor romi, precum şi a celor cuprinşi în programul „A doua şansă” şi diminuarea abandonului şcolar;
- realizarea incluziunii copiilor cu dizabilităţi uşoare în învăţământul de masă;
- creşterea nivelului de calitate a vieţii în comunitate, prin asigurarea rechizitelor necesare tinerilor/adulţilor pe parcursul a 36 de luni.
- dezvoltarea unui mediu incluziv în şcoli.
   
         Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
- prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi reducerea ratei abandonului şcolar cu 10% în învăţământul obligatoriu, cu 15% în rândul elevilor de etnie romă sau a celor cu dizabilităţi, prin îmbunătăţirea mediului educaţional în 30 de şcoli, din 2 regiuni;
- sprijinirea integrării şcolare a 150 de elevi cu dizabilităţi, prin acordarea serviciilor educaţionale diferenţiate;
- furnizarea competenţelor de bază pentru 1200 de tineri/adulţi care au abandonat şcoala, pentru reintegrarea în educaţie şi creşterea şanselor de angajare, prin înfiinţarea a 120 de clase tip „A doua şansă”;
- creşterea atractivităţii educaţiei şi menţinerea în sistem a 900 de elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, prin oferirea serviciilor integrate de consiliere/orientare;
- dezvoltarea abilităţilor şi expertizei necesare pentru 1200 de cadre didactice din 2 regiuni, cu responsabilităţi în activităţile de educaţie şi consiliere a copiilor cu risc de abandon, a celor cu Cerinţe Educative Speciale, a tinerilor/adulţilor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu;
- dezvoltarea/dotarea cu echipamente informatice/multimedia a 30 de centre resursă pilot pentru creşterea participării în învăţământul obligatoriu şi oferirea de servicii/programe educaţionale diferenţiate;
- dezvoltarea reţelei centrelor resursă.