Sprijinirea lăcaşurilor de cult

Edificiile religioase din Sectorul 5 au, în mare majoritate, valoare de patrimoniu. Autoritatea locală, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase, a decis că e imperios necesar să se implice în asigurarea unor fonduri care să fie orientate pentru împlinirea obiectivelor de reabilitare sau de întreţinere şi pentru reparaţii curente a bisericilor din parohiile din sector.

 

Astfel, începând cu anul 2008, au primit sprijin financiar 27 unităţi de cult. În anul următor a fost continuat procesul de sprijinire a acestor parohii, iar în 2010, li s-au alăturat alte 2 biserici.
 
Cele mai importante realizări ale proiectului de sprijinire a parohiilor din Sectorul 5, pot fi sintetizate după cum urmează:
 
1. Biserica Sfânta Treime Ghencea, situată la întretăierea străzii Sebastian cu Calea 13 Septembrie şi ctitorită în anul 1927, pe locul unei vechi biserici din 1820, a beneficiat de lucrări de consolidare, prin injectări cu soluţii speciale, de lucrări de reamenajare a acoperişului, de refacere a tencuielilor. De asemenea, instalaţia de încălzire a fost înlocuită cu una nouă, performantă. Astfel, pardoseala din marmură de Ruşchiţa, asigură o distribuţie uniformă a temperaturii printr-o energie radiantă medie, care creează confortul termic dorit.
 
2. Biserica Parcul Ghencea – Infrastructura acestui lăcaş de cult a fost îmbunătăţită prin renovarea Centrului Comunitar – Cantină Socială, de serviciile căruia beneficiază aproximativ 150 de persoane (100 de adulţi şi 50 de copii). În acest fel a fost rezolvată una dintre problemele comunităţii: cea de asigurare, în spirit creştin, a unei mese zilnice persoanelor aflate în dificultate, dar şi de sprijinire a altor acţiuni social-filantropice desfăşurate în cuprinsul eparhiei.
 
3. Biserica Sapienţei, cu hramul „Adormirii Maicii Domnului”, reprezintă un edificiu religios de proporţii modeste, fiind ctitorită în 1710 şi pictată în 1884 de pictorul Gheorghe Tattarescu. Biserica este inclusă în patrimoniul monumentelor istorice, de aceea Primăria Sectorului 5 s-a putut implica doar în sprijinirea înfiinţării unui Centru Comunitar – Cabinet Medical, afiliat acestei parohii, de ale cărui servicii beneficiază 3.500 de enoriaşi.
 
4. Biserica Acoperământul Maicii Domnului, situată în Strada Teiuş, Nr. 121, este o apariţie nouă în peisajul spiritual al zonei, dat fiind faptul că Sectorul 5 este în continuă expansiune. O parte din fondurile necesare pentru ridicarea noului locaş au fost alocate din Bugetul Consiliului Local al Sectorului 5.
 
5. Biserica Sfântul şi Dreptul Filaret Milostivul, din cadrul Spitalului Prof. Dr. Marius Nasta, a fost construită exclusiv din fondurile asigurate de Consiliul Local al Sectorului 5.