Cultură - activităţi socio-educative, artistice şi de tineret

Primăria Sectorului 5 şi-a propus să sprijine activ şi eficient procesul instructiv-educativ din cadrul unităţilor din sectorul 5, acordând o atenţie deosebită nu numai condiţiilor materiale necesare desfăşurării optime a acestuia, ci şi implicării, antrenării şi motivării elevilor şi cadrelor didactice prin organizarea de diferite evenimente socio-culturale, concursuri tematice şi alte acţiuni.

 
Având în vedere necesitatea oferirii tinerei generaţii a posibilităţii de a-şi exprima liber opiniile, nevoile, de a se familiariza cu ceea ce reprezintă şi cu modul în care funcţionează administraţia locală, de a cunoaşte mai bine problemele cu care se confruntă, de a o sensibiliza vizavi de valorile şi necesităţile comunităţii, la nivelul sectorului 5 Daniel Marian Vanghelie a sprijinit activ funcţionarea Consiliului Local al Copiilor şi a înfiinţat la câteva luni de la preluarea mandatului Consiliul Local al Tinerilor, structuri de tineret reprezentative la nivelul şcolilor şi liceelor din sector, care au constituit atât partenerul cât şi grupul ţintă al acţiunilor organizate de Primăria Sectorului 5, în acest domeniu.
 
Un alt element particular în relaţia cu elevii din şcolile şi liceele sectorului 5 a fost acela că, anual, au fost realizate sondaje de opinie, prin chestionare adresate acestora, în vederea realizării programului de activităţi cultural artistice şi de tineret, în baza preferinţelor şi opţiunilor exprimate de copii.