Directia invatamant si relatii comunitare

Direcţia Învăţământ şi Relaţii Comunitare are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5, preluate în administrare de către Consiliul Local al Sectorului 5, prin protocol de predare – preluare încheiat cu fiecare unitate în parte; organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement; asigurarea legăturii dintre administraţia publică locală şi instituţii guvernamentale, pe de o parte, precum şi dintre aceasta şi organizaţii neguvernamentale, cu scopul de a cunoaşte, susţine şi stimula acţiunile acestor organisme pentru soluţionarea cerinţelor obiective ale unităţilor din sector (unităţi de învăţământ, instituţii de cultură, etc.), dar şi a necesităţilor cetăţenilor, de a realiza în comun, acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

 

Structurile subordonate sunt:

 

Serviciul Învăţământ şi Relaţii Comunitare

 • Administrarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ din sectorul 5 şi gestionarea relaţiei cu unităţile de învăţământ din sectorul 5
 • Organizarea de evenimente socio-culturale, artistice şi de tineret
 • Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mediul asociativ (organizaţii neguvernamentale, organisme de drept public şi/sau privat, biserici şi instituţii de cult)

Biroul Relaţii Mass-Media

 • Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu mass-media
 • Promovarea imaginii instituţiei şi a proiectelor iniţiate de către aceasta în mass-media
 • Întocmirea rapoartelor de monitorizare a presei
 • Organizarea conferinţelor de presă, elaborarea comunicatelor de presă, a declaraţiilor publice, etc

Compartiment Experţi Etnie Romă

 • Conceperea şi aplicarea strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor, la nivelul sectorului 5
 • Menţinerea legăturii cu comunităţile de romi din sectorul 5
 • Conceperea şi implementarea unor programe centrate pe îmbunătăţirea situaţiei familiilor rome şi a celor aflate în situaţie de risc şi marginalizare socială
 • Consilierea persoanelor de etnie romă, în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă şi a asigurării accesului acestora la serviciile publice.

 

Conducerea: Director Executiv Elena Roxana Nedelcu

Telefon de contact: 021 314.70.53

 Directia invatamant si relatii comunitare