Directia urbanism si amenajarea teritoriului

Este directia care in baza legii 215/2001, republicata, a legii 50/1991, republicata, P.U.G aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/21.12.2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010 si H.C.G.M.B. nr. 241/21.12., a legii 18/1991, republicata, a legii nr.147/2005, legea nr.15/2003, O.G.28/2008 si H.G.1623/2009, se ocupa cu emiterea si eliberarea:

 

 • Certificatelor de Urbanism,
 • Autorizatiilor de Construire,
 • Autorizatiilor de Demolare,
 • Avizelor de Primar,
 • Propunerilor emitere de Titluri de Proprietate ;
 • Rectificarilor Titluri Proprietate;
 • Proceselor Verbale de punere in posesie
 • Tinerea la zi a Registrului Agricol

 

Puteti contacta serviciile Directiei urbanism si amenajarea teritoriului la urmatoarele numere de telefon:  

 

Director Executiv  CRISTINA BAŞTURESCU

 

 • Serviciul urbanism, autorizatii de construire: 314.43.18/314.28.37 int. 145

INCEPAND CU DATA DE 03.10.2016 PROGRAMUL CU PUBLICUL

LA SERVICIUL URBANISM VA FI URMATORUL:

LUNI

- ORELE 11,00 - 15,00

MARTI

- ORELE 9,00 - 13,00

MIERCURI

- ORELE 11,00 - 15,00

JOI

- ORELE 9,00 - 13,00

VINERI

- NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL

 • Compartiment cadastru, fond funciar: 314.43.18/314.28.37 int. 160/155
 • Compartiment registrul agricol: 314.43.18/314.28.37 int. 160/155

 Directia urbanism si amenajarea teritoriului