Directia Utilitati Publice

DIRECTOR - STANESCU VALENTIN
Telefon de contact: 021.310.39.44
 

Direcţia Utilităţi Publice face parte integrantă din organigrama funcţională a Primăriei Sectorului 5, fiind o structură cu atribuţii de execuţie, având în vedere că toate compartimentele ce o compun lucrează permanent şi direct cu cetăţenii, atât în teritoriu cât şi la sediul primăriei, pentru orice solicitare sau primire şi eliberare de documente necesare acestora.
 
Direcţia Utilităţi Publice este structura funcţională a Primăriei Sectorului 5 care asigură relaţiile de specialitate cu operatorii serviciilor publice din Capitală în scopul bunei funcţionări a acestora pe teritoriul şi în interesul cetăţenilor Sectorului 5. Totodată Direcţia Utilităţi Publice asigură relaţiile de specialitate cu toate instituţiile şi organele administraţiei centrale şi locale implicate în gestionarea activităţii economico-sociale de la nivelul Capitalei şi Sectorului, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, civile, culturale sau de altă natură a căror activitate are impact asupra cetăţenilor sau domeniului public.
 
 
Servicii specializate:

 

 Directia Utilitati Publice