CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE VACANTE ÎN CADRUL BIROULUI SPAȚII DE LOCUIT CU ALTĂ DESTINAȚIE

 PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE H.G. NR. 611/2008 PRIVIND DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI ALE LEGII NR.188/1991 PRIVIND STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI PENTRU OCUPAREA URMĂTOAREI FUNCȚII PUBLICE VACANTE LA SEDIUL DIN STR. CONSTANTIN MILLE NR.10 PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 13.12.2016 LA ORA 1000 (PROBA INTERVIU VA FI ANUNȚATĂ DUPĂ PROBA SCRISĂ)

1. Biroul Spații de Locuit cu altă Destinație :

- 1 funcție publică de execuție de inspector cls. I, grad profesional principal, vechime 5 ani in specialitatea studiilor, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, studii in științe sociale;

Dosarele se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data apariției în Monitorul Oficial la sediul instituției după verificarea conformității copiilor actelor din dosare cu actele originale de către Direcția Resurse Umane;
Informațiile suplimentare la sediul instituției sau la telefon: 021.314.43.18/136.
Proba interviu va fi anunțată după proba scrisă. (descarcă bibliografie)