BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

În vederea obținerii Acordului de funcționare sau a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, documentația completă va fi depusă la Registratura Primăriei Sectorului 5 de pe str. Constantin Mille nr. 10, Sector 1, de luni până joi, între orele 10.00 și 14.00.
  Actele normative care reglementează procedura de autorizare a activităților comerciale pe raza Sectorului 5 sunt următoarele:
1)  Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 88 din 30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București descarcă
2)  Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 89 din 30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală aAutorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București descarcă
Pentru informații suplimentare privind actele necesare și formularele, vă rugăm să accesați linkul următor: 
TELEFON: 031.425. 90.17, INTERIOR 110