PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCȚII PUBLICE VACANTE DIN DATA DE 03.10.2016- proba scrisa si 06.10.2016-interviul_2