ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DE MARTI 19.07.2016 ORA 18

 ORDINE DE ZI A ŞEDINȚEI EXTRAORDINARE DE MARŢI 19.07.2016 ORA 18

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 06.07.2016;

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016;

 

3.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.43/25.03.2016 privind revocarea HCL 39/20.12.2012;

 

4.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.44/25.03.2016 privind preluarea amenajărilor în valoare de 14.939.154,09 lei înregistrate în evidențele contabile ale societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

 

5.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.03.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

 

6.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.46/25.03.2016 privind modificarea domeniului principal de activitate al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

 

7.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.47/25.03.2016 privind aprobarea facturării serviciilor prestate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

 

8.Proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015 referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe;

 

9.Proiect de hotărâre privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 

10.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

 

11.Proiect de hotărâre privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică;

 

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Primăriei Sectorului 5;

 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționale ale Administrației Domeniului Public Sector 5;

 

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5;

 

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 5;

 

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA;

 

17.Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5;

 

18.Proiect de hotărâre privind preluarea amenajărilor înregistrate în evidențele contabile ale SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA

 

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Sectorului 5;

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie – 10 septembrie 2016

 

21.Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sfânta Treime Ghencea) în anul 2016;

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor Sector 5, constituit prin HCL Sector 5 nr.27/19.03.2014 și modificată prin HCL Sector 5 nr.82/26.11.2015;

 

23.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 

24.Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României a trecerii spațiilor situate la parterul imobilului din București, str. Uranus nr.102-104, bl.A7, sc.B și sc. C, sector 5, aflate în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

 

25.Diverse.
25.1. Comunicarea d-lui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26798/06.07.2016;

25.2. Solicitarea D-lui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26799/06.07.2016;

25.3. Solicitarea d-lui Stochiță Aurel Cătălin, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr.26800/06.07.2016.

25.4. E-mail-ul d-lui George Balosin, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.27843/13.07.2016;